Otyłość i nadwaga są chorobami cywilizacyjnymi. Można sypać liczbami dla uwiarygodnienia, ale po co wystarczy się rozejrzeć wokół aby zobaczyć skalę problemu. Kwestie estetyczne odłóżmy na bok. Najistotniejszym problemem, które ze sobą niesie nadwaga i otyłość to choroby. Walka z nadprogramowymi kilogramami jest trudna, ale natura i nauka jest nam pomocna. Jeśli coś nie skutkuje powinniśmy szukać i próbować dalej.
Glony odporne formy życia
Glony są jednymi z pierwszych form życia jakie pojawiły się na naszej planecie. Są one samożywne, beztkankowe, pozbawione systemów naczyniowych. Glony są bogate w wiele różnych substancji aktywnych biologicznie. Od wieków ludzkość wykorzystywała je w medycynie, żywieniu np. znajdziemy je współcześnie w tradycyjnej japońskiej zupie miso.
Fukoksantyna
Fukoksantyna jest karotenoidem (przeciwutleniaczem) pozyskiwanym z glonów. Znajduje się w brązowych wodorostach, brudnicach. Fukoksantyna różni się swoją strukturą od karotenoidów roślinnych do których należą między innymi beta karoten czy luteina.
Równowaga lipidogramu
Fukoksantyna obniża stężenie cholesterolu i reguluje parametry lipidogramu poprzez wpływ na ekspresję genów związanych z metabolizmem lipidów. Fukoksantyna hamuje międzykomórkową akumulację lipidów przez obniżenie ekspresji PPAR-y.
Dla zrozumienia tematu
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów, PPAR (od ang. peroxisome proliferator-activated receptor) – grupa steroidowych receptorów jądrowych, szeroko rozpowszechnionych w komórkach.
Pełnią one rolę ligando-zależnych czynników transkrypcyjnych, które regulują ekspresję licznych genów związanych z metabolizmem węglowodanów, tłuszczów i białek oraz z proliferacją różnych komórek i przebiegiem stanów zapalnych.
Wyróżnia się trzy rodzaje tych receptorów:
PPAR-α – wykazujące ekspresję w brunatnej tkance tłuszczowej, a w mniejszym stopniu w nerkach, sercu i wątrobie. Odgrywają rolę w metabolizmie lipidów i ich wewnątrzkomórkowych przemianach.
PPAR-δ (poprzednio PPAR-β) – wykazujące ekspresję w podobnym stopniu w różnych tkankach i komórkach
PPAR-γ – wykazujące ekspresję w tkance tłuszczowej, a w mniejszym stopniu w nerkach, sercu i płucach. Wpływają na różnicowanie i dojrzewanie adipocytów. Postuluje się ich rolę w immunoregulacji.
Mutacje tych receptorów mogą mieć znaczenie w cukrzycy, zespole metabolicznym i insulinooporności.
Jak to się dzieje, że odchudza?
Fukoksantyna reguluje stężenie leptyny, białka odpowiedzialnego za regulację łaknienia. Wpływa również na równowagę metaboliczną organizmu a co najważniejsze stymuluje ona wydzielanie białka UCP1, który działa termogenicznie – ułatwia uwalnianie lipidów z tkanki tłuszczowej przeznaczając je na cele energetyczne. Ma to ogromne znaczenie ponieważ w ten sposób zapobiega ona gromadzenia się tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej.
Badanie
Cytując badania : Podwójnie ślepe kontrolowane badanie placebo z udziałem kobiet, w którym stosowano suplementację 2,4 mg fukoksantyny, wykazało znaczną utratę masy ciała w okresie 16 tygodni.
Inne wpływy
Fukoksantyna jest silnym przeciwutleniacz o działaniu przeciwzapalnym. Badania nad tym niesamowitym glonem wskazały, iż wpływa ona na obniżanie poziomów markerów prozapalnych jak prostaglandyna E2(PGE2), IL-1B, TNF-alfa, IL-6, COX-2 poprzez hamowanie ekspresji czynnika transkrypcji jądrowej NF-kB. Co ma istotne znaczenie w leczeniu chorób nowotworowych.